Školní jídelna Masarova

O stravování

Shrnutí nejdůležitějších informací:


kategorie strávníků již nejsou rozděleny na I. st., II. st. a III. st., ale jsou zařazováni do skupin podle věku tj. cituji:
... do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9 - 30.8.),
ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let (ne tedy od daného měsíce, ale po celý školní rok).

 
První den nemoci lze vydat oběd domů (viz § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování). Další dny nemoci či nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné stravu odhlásit, popř. doplatit do plné nedotované částky za oběd (52,- Kč) a ponechat stravu objednanou (podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 122 odst. 2) ... má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole).

Výdej stravy pro nemocné je  10:30 - 11:30 hod ve výdejním okénku ve dvoře (přístup branou pod Albertem).

V době všech prázdnin je výdej upraven 10:00 - 11:00 hod.!  

Za odhlašování stravy odpovídají strávníci (zákonný zástupce)!


Nabízíme dva druhy jídel, po dohodě i diety (šetřící,diabetes,bezlepková). Objednávky se provádí na snímači v prostorách jídelny pomocí terminálu a přes internet na stránkách strava.cz. Jídlo je možné si zvolit dva dny dopředu do 14.00 hodin. Odhlašování stravy den dopředu do 14 hodin. V době prázdnin odhlašování den dopředu do 11 hodin!
Výdej stravy probíhá na základě kreditních karet nebo evidenčních čipů po uhrazení stravného na účet Školní jídelny. Platby se provádí dopředu na následující měsíc. Přeplatky (nad 100,- Kč) se vrací po ukončení školního roku během července zpět na účet, který byl uveden v přihlášce ke stravování. Případné změny čísla účtu je nutné hlásit stravenkářce! Nižší částky přeplatků lze vyzvednout osobně v kanceláři stravenkářky.

Platby je možno provádět:
- Složenkou
- Trvalým příkazem z účtu strávníka

Platby zasílejte do 25. dne v měsíci.

 
NAŠI PARTNEŘI
ZŠ Masarova
i-com - prezentace školních jídelen