Školní jídelna Masarova

O stravování

PROSÍME SLEDUJTE V DOBĚ KORONY AKTUALITY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. JSOU ZDE INFORMACE K VÝDEJI STRAVY, UPRAVENY ČASY VÝDEJE I ÚŘEDNÍ HODINY.

Shrnutí nejdůležitějších informací:

Dle vyhlášky č.107/2005 se strávníci zařazují do stravovacích kategorií na celý školní rok podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok se počítá od 1.září do 31.srpna včetně.
Kategorie strávníků: 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let 

 
První den nemoci lze vydat oběd domů (viz § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování). Další dny nemoci či nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné stravu odhlásit, popř. doplatit do plné nedotované částky za oběd (68,- Kč) a ponechat stravu objednanou (podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 122 odst. 2) ... má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole).

Výdej stravy pro nemocné je  10:00 - 11:00 hod ve výdejním okénku ve dvoře (přístup branou pod Albertem).

V době všech prázdnin je výdej pro cizí strávníky 9:00 - 10:00 hod.!  

Za odhlašování stravy odpovídají strávníci (zákonný zástupce)!


Nabízíme dva druhy jídel, po dohodě i diety (šetřící,diabetes,bezlepková). Objednávky se provádí na snímači v prostorách jídelny pomocí terminálu a přes internet na stránkách strava.cz. Jídlo je možné si zvolit dva dny dopředu do 14.00 hodin. Odhlašování stravy den dopředu do 14 hodin. V době prázdnin odhlašování den dopředu do 10 hodin!
Výdej stravy probíhá na základě obědových karet nebo evidenčních čipů po uhrazení stravného na účet Školní jídelny. Platby se provádí dopředu na následující měsíc. Přeplatky (nad 100,- Kč) se vrací po ukončení školního roku během července zpět na účet, který byl uveden v přihlášce ke stravování. Případné změny čísla účtu je nutné hlásit písemně stravenkářce! Nižší částky přeplatků lze vyzvednout osobně v kanceláři stravenkářky.

Platby je možno provádět:
- Trvalým příkazem z účtu strávníka

Platby zasílejte do 25. dne v měsíci. Prosíme vyplňujte pečlivě variabilní symbol u plateb.

 
NAŠI PARTNEŘI
ZŠ Masarova
i-com - prezentace školních jídelen